HOME 產品介紹  

品  名: 抗靜電長筒鞋
   
分  類: 無塵鞋
材料編號: MF-01
品  名: 抗靜電長筒安全鞋
  (有泡棉)
分  類: 無塵鞋
材料編號: MF-06
品  名: 拋棄式鞋套
   
分  類: 無塵鞋
材料編號: MF-09
品  名: 四孔鞋
  (PVC)
分  類: 無塵鞋
材料編號: MF-10
品  名: 網狀鞋
  (PVC)
分  類: 無塵鞋
材料編號: MF-12
 
 
(另有多項產品,歡迎來電02-26033000詢問或於本公司網站留言)
里陽數位科技